avizul legal și politica privind cookie-urile

ANUNȚUL LEGAL ȘI POLITICILE COOKIES

CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Vă rugăm să citiți cu atenție această secțiune care conține ANUNȚ JURIDIC, TERMENI DE UTILIZARE ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE care reglementează accesul, navigarea și utilizarea Web-ului ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL, aflat în adresa URL http://www.demvox.com denumit în continuare „Site-ul“ Access, navigarea si utilizarea acestui site web constituie exprima între timp și acceptarea fără rezerve a tuturor termenilor acestei notificări legale, având aceeași forță și efect ca orice contract scris și semnat. Punerea în aplicare și respectarea vor fi necesare în ceea ce privește orice persoană care accesează sau utilizează „Website“. Daca. Nu este în conformitate cu condițiile stabilite, nu de acces, răsfoiți sau folosiți „site-ul web“.

DREPTUL DE INFORMAȚIE PĂRȚILOR INTERESATE ȘI SOLICITAREA CONSULTAȚIEI ÎN CURSUL DENUMIRILOR NIVELULUI DE BAZĂ.

În scopurile prevăzute în REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Prin care Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) este abrogată, vă oferim următoarele informații și vi se solicită, în prealabil, consimțământul dvs. pentru a transfera date de bază pe baza următoarelor informații.

TRATAMENT: CLIENTI.

RESPONSABIL

ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL este o companie cu NIF: B86395605 și cu sediul la Pg. Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid)

SCOP

Furnizarea de servicii de către ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL. și să vă informăm permanent despre serviciile noastre prin intermediul scrisorii, e-mailului / web-ului

LEGITIMITATE

Datele furnizate în mod voluntar de către partea interesată pentru a primi serviciile noastre.

BENEFICIARI

Acestea nu vor fi vândute terților, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală.

PROVENIEN

Datele au fost furnizate de către partea interesată / reprezentantul legalDURATA

Menținând relația existentă și / sau anii necesari pentru respectarea obligațiilor legale.

CATEGORIA DE DATE PERSONALE

Acelea necesare pentru întreținerea furnizării serviciului.

Identificare: CIF / NIF / DNI; Nume de afaceri; Numele și prenumele; Direcţie; Telefon / Fax / E-MAIL. Alte date tipificate: Profesioniști; Ecoeconomice, financiare și de asigurări

DREPTURI

Aveți dreptul să accesați datele dvs. personale, să remediați datele inexacte sau să solicitați, atunci când este posibil, ștergerea acestora atunci când datele nu mai sunt necesare, cu excepția perioadelor prevăzute de legislația fiscală și de muncă privind prescrierea responsabilităților - Pentru aceasta Trebuie să mergeți prin poștă poștală, însoțind o fotocopie lizibilă a NIF, la adresa Persoanei care se ocupă de tratament.I) DETALIILE RESPONSABILULUI ȘI ADRESEI PENTRU SCOPUL EXERCITĂRII DREPTURILOR LOR ARC
SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL: este o companie cu NIF: B86395605 și domiciliată la Pg. Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid) - Telefon: 913 703 991 - E. Mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți;. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza. (Www.demvox.com)

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR.
Prezenta POLITICĂ DE PROTECȚIE A DATELOR este o parte integrantă a avizului legal al site-ului web. În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și prin care Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) este abrogată, ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL vă informează că:


1. Datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest „site-ul“ proprietate izolată fonic, PORTABLE SPAȚII Demvox, SL, vor fi incluse în tratamente de proprietate a spațiilor Demvox izolată fonic, laptopurile, SL. Scopul acestor tratamente este de a gestiona utilizatorilor de servicii „Web site-ul“ de management oferite prin intermediul site-ului și, dacă este cazul, gestionarea, dezvoltarea și punerea în aplicare a relației stabilite între SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL și cei care contribuie cu datele lor personale prin intermediul "site-ului".

În mod similar, spatii de izolatie acustica PORTABIL Demvox, SL va trata datele pentru a gestiona interogări primite prin intermediul „site-ul web“ de către utilizatorii de aceeași, atât pentru utilizatorii înregistrați și neînregistrați, precum și transmiterea de informații de către utilizatori diferite mijloace , pentru a le, despre Spaces PORTABILE Demvox, izolată fonic, SL, activități, concursuri, servicii și documentare de diferite tipuri și diferite medii.


2. În mod similar, vă informăm și acceptând această Politică de confidențialitate, sunteți de acord că datele dvs. personale, dacă le cereți, pot fi comunicate unor terțe părți pentru a le putea face prin diferite mijloace, inclusiv prin e-mail, transferuri de informații, despre servicii legate de activitatea noastră.

3. Garantați că informațiile furnizate sunt adevărate, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice pierderi sau daune, directe sau indirecte, care pot apărea ca urmare a unei încălcări a unei astfel de obligații. În cazul în care datele furnizate corespunde unei terțe părți, vă garantează că ați informat terța parte a aspectelor conținute în acest document și a obținut autorizația lor de a furniza datele lor de izolatie acustica SPAȚII PORTABILE Demvox, SL în scopurile indicate.

4. În cazul în care datele personale sunt colectate prin intermediul formularului va fi necesar să contribuie cu cel puțin cele marcate cu asterisc, deoarece în cazul în care aceste informații nu sunt furnizate considerate necesare, spatii de izolatie acustica PORTABIL Demvox, SL nu poate accepta și gestiona Serviciu Web sau interogare efectuată.

5. Ca răspuns la preocupările SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor, acestea au adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și instalat mijloacele tehnice de care dispune pentru a preveni pierderea , abuzul, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor personale furnizate prin intermediul "site-ului".

6. Pentru a-și exercita drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziția a datelor, ar trebui să scrie, însoțite de o versiune actualizată a actului de identitate la spațiile de izolatie acustica PORTABLE Demvox, SL cu adresa pentru astfel de scopuri, copia menționată la alineatul I): SCOPURI responsabilă și ADRESA DE INFORMARE exercita drepturile sale:

7. În conformitate cu prevederile 34 / 2002 din 11 iulie, serviciile societății informaționale și de comerț electronic Act, și numai în cazul în care nu doriți să primiți comunicații electronice în viitor, prin spații izolate fonic PORTABLE DEMVOX, SL, poate exprima această dorință prin trimiterea unui e-mail cu confirmare de primire la următoarea adresă de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți;. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza.

II) SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Aceste condiții reglementează accesul la tot conținutul și serviciile oferite de SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL prin intermediul „site-ul“ și utilizarea acestora de către utilizatori.
Cu toate acestea, SPATII PORTABILE Demvox de izolatie acustica, SL, își rezervă dreptul de a modifica prezentarea, configurația și conținutul „Site-ul Web“, precum și condițiile de acces și / sau utilizare. Accesul și utilizarea conținutului și a serviciilor după intrarea în vigoare a modificărilor sau modificărilor condițiilor presupun acceptarea acestora.


2.2. Fără a aduce atingere celor de mai sus, accesul la anumite conținuturi și la utilizarea anumitor servicii pot fi supuse anumitor condiții specifice care, în funcție de caz, vor înlocui, completa și / sau modifica aceste condiții de utilizare și, în caz de contradicție, prevalează termenii condițiilor speciale privind condițiile generale.
Înainte de a utiliza servicii specifice furnizate de SPAȚII Demvox PORTABILE izolante fonic, SL, utilizatorul trebuie să citească cu atenție condițiile create, dacă este cazul, în acest sens de către PORTABIL Demvox izolată fonic, SPAȚII, SL. Utilizarea serviciilor specifice presupune acceptarea condițiilor speciale care reglementează publicate de Spaces PORTABIL Demvox este izolată fonic, SL în momentul unei astfel de utilizări.


2.3. Accesul, navigarea și utilizarea "Site-ului" implică și implică acceptarea de către Utilizator a acestei Notificări Legale și a Condițiilor de utilizare pe care aceasta le include. În acest sens, utilizatorul va fi înțeles ca persoana care accesează, navighează, utilizează sau participă la serviciile și activitățile dezvoltate în "site-ul web".

III) ACCES
3.1. Accesul la conținutul și utilizarea serviciilor furnizate de "site-ul web"
Are caracter liber.
3.2. Accesul la „Site-ul Web“ de către minori, cu excepția cazului în permisiunea expresă prealabilă a părinților lor, tutorii sau reprezentanții legali este interzisă, care va fi tras la răspundere pentru actele comise de minori poziția ta În orice caz, se va presupune că accesul făcut de un minor la "site-ul web" a fost făcut cu acordul prealabil și expres al părinților, tutorelui sau reprezentanților legali.
3.3. Accesul și navigarea prin "Website" nu necesită înregistrare, totuși accesul la anumite servicii poate necesita înregistrarea prealabilă a acestui "Site" prin selectarea de către Utilizator, identificator și parolă.
Parola, personal și netransmisibil, trebuie să fie generate de către utilizator în conformitate cu normele de robustețe și complexitate stabilite în orice moment, prin spații Demvox PORTABILE SL, izolată fonic,. Parola creată de Utilizator va avea valabilitate nelimitată.
Cu toate acestea, „site-ul Web“ are funcționalitatea necesară pentru ca utilizatorul să schimbe parola atunci când consideră necesar, de exemplu, deoarece suspectat sau constantă că a avut loc o încălcare a confidențialității parolei.
3.4. Parola va fi personală și nu poate fi transferată. Utilizatorul este de acord să facă uz sârguincios a parolei și păstrați-l secrete, nu-l transmită unei terțe părți, nici SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL. Prin urmare, utilizatorii sunt responsabili pentru custodia și confidențialitatea oricăror identificatori și / sau parole care au fost selectate ca înregistrate în spații PORTABIL Demvox, izolată fonic, SL Utilizatorii și se angajează să nu le transfere către terțe părți, temporare sau permanente , nici să permită accesul său la exterior. Utilizatorul va fi responsabil pentru utilizarea ilegală a „Site-ul Web“ de către orice terță parte nelegitimă, folosind o parolă pentru acest scop, din cauza neglijente sau pierderea acestora prin utilizarea de utilizator.


Sub acest lucru, utilizatorul este obligat să notifice imediat administratorii „site-ul Web“ cu privire la orice fapt la utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor de identificare și / sau parole, cum ar fi furtul, pierderea sau accesul autorizați pentru aceștia, pentru a trece la anularea lor imediată. In timp ce astfel de fapte, SPAȚII PORTABILE Demvox nu sunt izolate fonic sunt dezvăluite, SL va fi scutit de orice răspundere care decurge din utilizarea abuzivă de ID-uri sau parole de către terți neautorizați.

IV) DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ.
Prezentul "site web" este guvernat de legile spaniole și de legislația națională și internațională privind proprietatea intelectuală și industrială. În niciun caz nu se va înțelege că accesul Utilizatorului și navigarea acestuia prin intermediul "Site-ului" sau utilizarea serviciilor oferite prin intermediul "Site-ului" implică o renunțare, transmitere, licență sau cesiune totală sau parțială a respectivelor drepturi de către Utilizator. SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL - Utilizatorul are dreptul de a strict utilizarea privată, numai pentru a se bucura de beneficiile serviciului, în conformitate cu acești Termeni și condiții.
Trimiterile la nume și mărci comerciale sau mărci comerciale, logo-uri sau alte semne distinctive, fie deținute de spațiile izolante fonic PORTABIL Demvox, SL sau terțe părți, să dețină o interdicție implicită cu privire la utilizarea acestora fără acordul de spații izolante fonic PORTABIL Demvox, SL sau sa proprietari legitimi. În nici un moment, dacă nu se specifică în mod expres, accesul sau utilizarea „Website“ și / sau conținutul și / sau serviciile sale, oferă utilizatorului orice drept asupra mărcilor comerciale, logo-uri și / sau semne distinctive incluse în acestea și protejate prin lege . toate drepturile intelectuale și de proprietate industrială asupra conținutului și / sau serviciile rezervate și, în special, este interzis să se modifice, copia, reproduce, comunica in public, transforma sau distribui în nici un fel, toate sau o parte a conținutului și / sau servicii incluse în „web site“, in scopuri publice sau comerciale, dacă nu aveți expres Spaces prealabil scris PORTABIL Demvox izolante fonic, SL sau, după caz, titularul autorizației privind drepturile de autor.

V) UTILIZAREA "SITE-ULUI".
Utilizatorul este de acord să utilizeze „Site-ul“, în conformitate cu legea și aceste Condiții Generale. De asemenea, utilizatorul este de acord să nu folosească „Site-ul web“ pentru ilegale sau contrare prevederilor din Condițiile generale. Prin utilizarea serviciilor, Utilizatorul este de acord cu acești Termeni și condiții, fiind de acord să nu transmită, distribui sau pune la dispoziția unor terțe părți prin intermediul serviciilor oferite prin spații izolante fonic PORTABIL Demvox, SL orice fel de material care, în orice mod de contravine legislație.

VI) LICENȚĂ PRIVIND COMUNICAȚIILE.
6.1.În cazul în care utilizatorul trimite informații de natură spații izolante fonic PORTABIL Demvox, SL prin „Site-ul Web“, prin canale amenajate în acest scop în sine „site-ul“, Utilizatorul garantează și este de acord că aveți dreptul de a face acest lucru în mod liber, că astfel de informații nu încalcă drepturile de autor, marcă înregistrată, brevet, secret comercial sau orice alte drepturi terțe părți, aceste informații nu sunt confidențiale și că astfel de informații nu este dăunătoare pentru alții.


6.2. Utilizatorul recoAcesta nu își asumă responsabilitatea și va lăsa inofensiv ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL pentru orice comunicare pe care o furnizați personal sau în numele dvs., ajungând la respectiva responsabilitate fără nicio restricție cu privire la acuratețea, legalitatea, originalitatea și proprietatea acesteia.

VII) RESPONSABILITĂȚI ȘI GARANȚII.
SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL nu poate garanta fiabilitatea, utilitatea sau acuratețea serviciilor sau informațiilor furnizate prin intermediul „site-ul“, nici utilitatea sau veridicitatea documentelor prin „Site-ul web“ , pregătite de profesioniști din sectoare foarte diverse. În consecință, SPATII PORTABILE Demvox de izolatie acustica, SL nu garantează sau să fie responsabil pentru: (1) continuitatea conținutului site-ului; (2) absența erorilor în conținutul sau produsele menționate; (3) absența virușilor și / sau a altor componente dăunătoare în "site-ul web" sau în serverul care îl furnizează; (4) invulnerabilitatea site-ului și / sau impregnibilitatea măsurilor de securitate adoptate în acesta; (5) lipsa utilității sau a performanței conținutului site-ului; (6) daune cauzate el însuși sau de o terță parte, orice persoană care încalcă condițiile, regulile și instrucțiunile SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL în „Site-ul Web“ sau prin încălcarea sistemelor de securitate " Site-ul Web. " Cu toate acestea, spatii de izolatie acustica PORTABIL Demvox, SL declară că a luat toate măsurile necesare, în termen de capacitățile și starea tehnologiei sale, pentru a asigura funcționarea „Site-ul Web“ și pentru a evita existența și transmiterea de viruși și alte componente dăunător utilizatorilor. În cazul în care utilizatorul devine conștient de existența oricărui ilegal, ilegal, contrar legii sau care ar fi o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și / sau industrială, trebuie să înștiințați imediat SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL, astfel încât să poată continua la adoptarea măsurilor corespunzătoare.


VIII) Link-uri.
8.1 Legături către alte pagini Web.
Dacă în "site-ul" Utilizatorul ar putea găsi link-uri către alte pagini Web prin diferite butoane, link-uri, bannere etc., acestea ar fi gestionate de terțe părți. SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL nu are nici o putere sau mijloace umane sau tehnice să știe, de control sau de a aproba toate informațiile, conținutul, produsele sau serviciile oferite de alte site-uri web care pot stabili link-uri de pe „site-ul Web“.


În consecință, spațiile de izolatie acustica PORTABIL Demvox, SL nu își poate asuma nici o responsabilitate pentru orice aspect al paginii web, care ar putea stabili o legătură de „Site-ul Web“, în special, de exemplu, și fără limitare, de funcționare, de acces, date, informații, fișiere, calitatea și fiabilitatea serviciilor sale, propriile link-uri și / sau oricare dintre conținutul său în general.
În acest sens, în cazul în care utilizatorii devin conștienți de wrongfulness activităților prin intermediul acestor pagini web de către terți, acestea trebuie să notifice imediat SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL în scopul de a proceda pentru a dezactiva link-ul de acces către cele același. Stabilirea de orice fel de legătură de „Site-ul Web“ un alt străin „site-ul Web“ nu implică faptul că există un fel de relație, de colaborare sau de dependență dintre spațiile de izolatie acustica PORTABIL Demvox, SL și responsabil pentru celălalt „Site-ul Web“.
8.2 Linkuri pe alte pagini Web la "Site-ul".
În cazul în care orice utilizator, entitate sau „Site-ul Web“ vrea să stabilească un fel de legătură „Site-ul Web“, trebuie să respecte următoarele prevederi: Link-ul va fi direcționat doar către Acasă sau casa de „Site-ul Web“, cu excepția cazului autorizat exprimată și în scris de ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL.
Link-ul trebuie să fie absolută și completă, adică trebuie să ia utilizatorul printr-un clic, la adresa URL a „site-ul Web“ și trebuie să includă, în măsura completă a ecranului principal Pagina „site-ul Web“. În orice caz, cu excepția cazului în SPATII PORTABIL Demvox de izolatie acustica, SL autorizate în mod expres și în scris, „site-ul Web“, oferind link-ul de a reproduce, în nici un fel, „Site-ul Web“, o include ca parte a site-ul sau într-unul dintre "cadrele" dvs. sau creați un "browser" pe oricare dintre paginile site-ului. Pe pagina care stabilește link-ul nu este în nici un fel să declare că spațiile Demvox PORTABILE izolante fonic, SL a autorizat link-ul, cu excepția cazului în SPATII Demvox PORTABILE izolante fonic, SL a făcut acest lucru în mod expres și în scris. În cazul în care entitatea care face legătura de la pagina sa de „Site-ul web“, a vrut să includă pe site-ul său, numele de marcă, logo-ul, sloganul sau orice alte spații de elemente de identificare PORTABIL Demvox izolante fonic, SL și / sau „Site-ul Web ", trebuie să aveți în prealabil autorizația expresă în scris.
SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL nu autorizează stabilirea unei legături de „Web site-ul“ de la acele site-uri care conțin materiale, informații sau ilicite, degradant conținut ilegal,, obscen, și, în general, care contravin moralei, ordinii publice sau normele sociale acceptate.


SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL nu are nici o putere sau de resurse umane și tehnice pentru a ști, de control sau de a aproba toate informațiile, conținutul, produsele sau serviciile oferite de alte site-uri web care au stabilit legături la „site-ul web“. SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL își asumă nici o responsabilitate pentru orice aspect al „site-ul Web“, care stabilește o legătură cu „Site-ul Web“, în special, de exemplu, și nu de limitare, funcționarea sa, de acces, date , informații, fișiere, calitatea și fiabilitatea serviciilor sale, propriile sale legături și / sau orice conținut al acesteia, în general.

IX) POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.
Politica de confidențialitate a SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL este determinată de prevederile documentului POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR.

X) DURATA SI MODIFICAREA.
10.1. SPAȚII PORTABIL Demvox izolante fonic, SL poate modifica termenii și condițiile de față, în totalitate sau în parte, publicarea orice modificare în același mod apare această notificare juridică sau prin orice comunicare adresată utilizatorilor.
10.2. Valabilitatea temporară a acestei notificări juridice coincide, prin urmare, cu momentul expunerii, până la modificarea totală sau parțială, moment în care notificarea juridică modificată va deveni valabilă.
10.3. Fără a aduce atingere dispozițiilor condiții speciale, spații de izolatie acustica PORTABIL Demvox, SL poate rezilia, suspenda sau întrerupe în orice moment, fără notificare prealabilă, accesul la conținutul paginii, cu nici o posibilitate pentru ca utilizatorul să solicite unele compensații.

____________________________________________________________________________________

POLITICA COOKIES

Acest site, la fel ca majoritatea site-urilor web, foloseste cookie-uri pentru a îmbunătăți și de a optimiza experiența utilizatorului. Mai jos este informații detaliate asupra a ceea ce sunt "cookies", care foloseste acest site web tip, modul în care le puteți dezactiva în browser-ul dvs. și cum de a bloca în mod special instalarea de cookie-uri terțe părți.

Ce sunt modulele cookie și cum sunt utilizate în web?

Cookie-urile sunt fișiere pe care site-ul web sau aplicația pe care le utilizați le instalează pe browserul dvs. sau pe dispozitivul dvs. (Smartphone, tabletă sau televizor conectat) în timpul recoAcestea rulează prin pagini sau aplicație și servesc la stocarea informațiilor despre vizita dvs. La fel ca majoritatea site-urilor de internet, compania DEMVOX ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES, pe site-ul său www.demvox.com folosește cookie-uri pentru:

• Asigurați-vă că paginile web poate funcționa în mod corespunzător
· Stoca preferințele dvs., cum ar fi limba sau ați selectat dimensiunea fontului.
· Cunoaște experiența de navigare.
Recopilon al informațiilor statistice anonime, cum ar fi paginile pe care le-ați vizualizat sau cât timp ați fost în mass-media noastră.

Utilizarea cookie-urilor ne permite de a optimiza navigare, adaptarea informațiile și serviciile oferite de interesele dumneavoastră, pentru a oferi o experiență mai bună de fiecare dată când ne vizitați. SPATII DEMVOX cookie-uri de utilizare izolate fonic pentru a funcționa, adapta și de a facilita navigarea maximă de utilizare.

Cookie-urile sunt asociate doar cu un utilizator anonim si calculatorul / dispozitiv și nu oferă referințe care dezvăluie date cu caracter personal. În orice moment puteți accesa setările browser-ului pentru a modifica și / sau bloca instalarea de cookie-uri trimise de www.demvox.com Web, fără a împiedica accesul la conținutul. Cu toate acestea, calitatea funcționării servicii pot fi afectate.

Utilizatorii care a finaliza procesul de înregistrare sau autentificat cu datele tale de acces vor avea acces la servicii personalizate adaptate la preferințele lor personale în conformitate cu informațiile furnizate la momentul înregistrării și stocate în cookie pe browser-ul dumneavoastră.

E-mail marketing companie unelte termopan SPACE DEMVOX utiliza imagini mici invizibile pentru utilizatorii care sunt incluse în e-mailuri. Aceasta tehnologie ne permite să știu dacă un e-mail a fost citit sau nu, pe ce dată, adresa IP de la care a fost consultat, etc. Cu aceste informații, am efectuat studii statistice și analitice privind trimiterea și primirea e-mailuri pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii la care utilizatorul este abonat și să furnizeze informații care pot fi de interes.

DE CE sunt cookie-urile importante?

· Din punct de vedere tehnic, permite site-uri Web pentru a lucra mai agil și adaptate la preferințele utilizatorilor, cum ar fi stocarea limba, moneda sau detecta dispozitiv de acces.
· Stabilirea nivelurilor de siguranță și de securitate care împiedică sau obstrucționează atacuri cibernetice împotriva site-ul Web sau utilizatorii săi.
Acestea permit managerilor mass-media să cunoască datele statistice recoPilați în cookie-uri pentru a îmbunătăți calitatea și experiența serviciilor lor.
· Ele servesc pentru a optimiza publicitatea pe care o arăta utilizatorilor, darul pe care potriveste cel mai bine interesele lor.

Care sunt tipurile diferite, care pot utiliza cookie-uri pe web?

· Sesiunea expiră atunci când utilizatorul părăsește pagina sau închide browserul, adică sunt active pe durata vizitei pe site-ul și, prin urmare se elimină de pe computer pentru a iesi.
Expiră · Permanent atunci când scopul pentru servirea sau când ștergeți manual întâlnit, au data ștergerea și utilizate în mod obișnuit în procesul de cumpărare on-line, particularizări sau înregistrare, pentru a evita a trebui să introduceți în mod constant parola nostru.

Pe de altă parte, în funcție de care este entitatea care gestionează computerul sau domeniul din care cookie-urile sunt trimise și trata datele obținute, putem distinge între propriile cookie-uri terțe părți și.
· Cookie-urile de partid sunt acele cookie-urile care sunt trimise la computer și conduse exclusiv de noi pentru o mai bună funcționare a site-ului. Informațiile pe care le colectăm sunt utilizate pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre și experiența dumneavoastră ca utilizator.
· Dacă interacționa cu conținutul site-ului nostru web poate, de asemenea, stabili cookie-uri de la terțe părți (de exemplu, apăsarea sau viziona clipuri video gazduite pe un alt site-ul butoanele de social media), care sunt cele stabilite de un domeniu diferit de site-ul nostru. Noi nu putem accesa datele stocate în cookie-urile altor site-uri Web atunci când răsfoiți site-uri Web menționate.

UTILIZAREA ACESTUI SITE CARE POATE FI INDICĂ instalarea acestor tipuri de cookie:

Îmbunătățirea performanțelor Cookies
Acest tip de cookie își amintește preferințele dumneavoastră, de exemplu, un produs plasat într-un coș de cumpărături (magazin).

Cookie-urile de analiză statistică
Sunt cele bine tratate de noi / ca sau terți, pentru a cuantifica numarul de vizitatori și de a analiza statistic utilizare a serviciilor web oferite. Datorită lor vă pot studia navigarea portalul și de a îmbunătăți furnizarea de produse sau servicii, astfel. Aceste cookie-uri nu vor asociat cu orice date cu caracter personal, care poate identifica utilizatorul / A, care oferă informații despre comportamentul de navigare anonim.

Cookie-urile de localizare geografică
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către programele care încearcă să localizeze geografic starea computerului, smartphone, tabletă sau televizor conectat la, complet anonim, oferă conținut și servicii mai adecvate.

Înregistrare Cookies
Înregistrare Cookies este generat în momentul în care / utilizatorul / a fost înregistrat sau deschis ulterior sesiune, și sunt folosite pentru a identifica / a cu următoarele obiective:
- Păstrați utilizatorul / a identificat / un mod care, dacă închideți un serviciu, browser sau dispozitiv (PC, smartphone, etc), precum și, la un alt moment sau în altă zi, reintră serviciul, urmați identificat / o, facilitând astfel navigarea lor fără a fi nevoie să se identifice. Această funcționalitate poate fi suprimată în cazul în care / utilizatorul / să apăsați funcția "Ieșire", "Exit" sau similar, astfel încât această cookie este șters și data viitoare când introduceți acest serviciu, trebuie să fiți autentificat identificat / o.
- Verificați dacă / utilizator / A este autorizat / a pentru a accesa anumite servicii.

Cookie-uri de publicitate
Sunt cele bine tratate de noi / ca sau de către terți, permite gestionarea eficientă a spațiului publicitar pe site-ul nostru, adaptarea conținutului conținutului publicitar sau serviciul solicitat utilizarea site-ului realizat. Datorită lor poate îndeplini obiceiurile de navigare pe Internet ale utilizatorului / a si Display Advertising referitoare la profilul de navigare.

Alte cookie-urile terță parte
În unele dintre paginile noastre pot fi instalate terț cookie-uri pentru a gestiona sprijini și de a îmbunătăți serviciile pe care le oferă. Un exemplu în acest sens utilizare sunt link-uri către rețelele sociale pentru a partaja conținut nostru.

Unele www.demvox.com servicii Web, conectori poate fi utilizat cu diverse rețele sociale: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, etc. Prin utilizarea registrului sociale, autorizați de rețea socială pentru a stoca un cookie persistent. Acest cookie aminteste serviciu ID, ceea ce face accesul mult mai rapid la vizitele ulterioare. Acest cookie poate fi eliminat, și, de asemenea se poate trece peste permisiunile de acces DEMVOX servicii SPATII setările de confidențialitate izolate fonic de la rețea socială deosebită.

Cum pot seta COOKIES mele?

Atunci când navigarea și să continue pe acest website vă exprimați acordul pentru utilizarea de cookie-uri pentru a condițiilor prevăzute în această politică Cookies. Accesul la această politică Cookies la momentul înregistrării, pentru ca utilizatorul este informat, și în pofida că poate exercita dreptul de a bloca, șterge și să refuze utilizarea cookie-urilor în orice moment este furnizat.

În orice caz, vă informăm că, din moment ce Cookies nu sunt necesare pentru utilizarea site-ului nostru, puteți bloca sau dezactiva activarea setarea browser-ul dvs., care vă permite să refuze instalarea de toate cookie-urile sau unele dintre ele. Cele mai multe browsere permit practica pentru a avertiza de prezența cookie-uri sau pentru a le respinge în mod automat. Dacă puteți utiliza în continuare a noastră respinge, deși utilizarea unor servicii poate fi site-ul limitat și, prin urmare experiența mai puțin satisfăcătoare pe site-ul nostru.

Aici ne indică legăturile importante browsere și dispozitive astfel încât să aveți toate informațiile pentru a vedea cum să gestioneze cookie-urile în browser-ul dumneavoastră.

Internet Explorer ™:
Versiunea 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Versiunea 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
Versiunea 7 8
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Versiunea 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
DEMVOX Sound Isolation Booths
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. Madrid. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Viziteaza-ne in...

Instagram
Facebook
Twitter


Alatura-te acum și revendica bonusul Hill pe Will bookmeker - Wbetting.co.uk

Spanish Español